طرح های مانامنت

تمامی امکانات با قیمت مقرون به صرفه !

طرح مورد نظر خود را انتخاب کنید
رایگان
0 تومان ماهانه برای هر کاربر
مجموع 0 تومان
مجموع 0 تومان
شخصی
0 تومان ماهانه برای هر کاربر
مجموع 0 تومان
مجموع 0 تومان
شرکتی
0 تومان ماهانه برای هر کاربر
مجموع 0 تومان
مجموع 0 تومان
سازمانی
0 تومان ماهانه برای هر کاربر
مجموع 0 تومان
مجموع 0 تومان
ویژه
فضا
500 مگابایت
1 گیگابایت
5 گیگابایت
10 گیگابایت
نامحدود
تعداد بُردها
2
5
20
نامحدود
نامحدود
سقف تعداد کاربران
5
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تاریخچه اقدامات
30 روز
30 روز
90 روز
365 روز
نامحدود
آرشیو اعلان ها
30 روز
30 روز
90 روز
365 روز
نامحدود
محدودیت آپلود فایل
5 مگابایت
10 مگابایت
15 مگابایت
25 مگابایت
نامحدود
آموزش
ندارد
ندارد
ندارد
5 ساعت
نامحدود
دپارتمان ها
1
1
3
10
نامحدود
پشتیبانی
چت
تیکت
تیکت/ایمیل
تیکت/ایمیل/تلفن ویژه
چت/تیکت/ایمیل/تلفن ویژه
نمایش تقویم
نمایش نموداری بُرد
نمایش جدولی بُرد
چک لیست پیشرفته
تغییر رنگ محیط کاربری
سطح دسترسی
تقویم پیشرفته
پیگیری زمان
بُردهای عمومی
تغییر چیدمان محیط کاربری
چارت سازمانی
گزارش اختصاصی
تعریف زیرکارت و شکستن کار
سیستم گردش کار