دایره جهت طراحی
دایره جهت طراحی
لوگو مانامنت
طرح مورد نظر خود را انتخاب کنید
 
 

 • فضا
 • تعداد بُردها
 • سقف تعداد کاربران
 • حجم آپلود فایل
 • سقف ایجاد دپارتمان
 • آموزش و استقرار
 • پشتیبانی با اولولیت بالا
 • تاریخچه اقدامات
 • پنل پیامکی
 • آرشیو کارت‌ها
 • اپلیکیشن
 • نمایش تقویم
 • نمایش نموداری بُرد
 • چک لیست پیشرفته
 • نمایش جدولی بُرد
 • تغییر رنگ محیط کاربری
 • مدیریت سطح دسترسی
 • ثبت زمان‌های کاری
 • ساخت بُردهای عمومی
 • تغییر چیدمان محیط کاربری
 • چت خصوصی و گروهی
 • چارت سازمانی
 • شخصی سازی گزارش‌‌ها
 • تعریف زیرکارت
 • مهاجرت از دیگر سیستم‌ها
 • شخصی سازی داشبورد
 • فرم ساز پیشرفته
 • سیستم گردش کار
 • سلف‌ هاست سازمانی

پایه

رایگان

 • 500 مگابایت
 • 2
 • 5
 • 5 مگابایت
 • ندارد

تجــاری

رایگان

 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 25 مگابایت
 • ندارد
سازمانی

رایگان

 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • ندارد